Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmiany osób prowadzących ewidencję składników jednostki

Zmiany osób prowadzących ewidencję składników jednostki, prosimy zgłaszać do Działu Ewidencji Majątku.

Meble i sprzęt zgłoszony do przekazania: Jeżeli zgłoszony do przekazania sprzęt lub meble nie znajdą nowego nabywcy w okresie 3-4 tygodni od zamieszczenia ogłoszenia na stronie działu, uprasza się o zgłoszenie tego faktu adrministratorowi Panu Adrianowi Bajda poczta: adrian.bajda@uj.edu.pl, celem usunięcia ogłoszenia. Następnym krokiem jest rozpoczęcie procedury formalnej likwidacji.

Polecamy również
Nowe transakcje procesu likwidacji środków trwałych

Nowe transakcje procesu likwidacji środków trwałych

Organizacja pracy działu w dniach 02-05.04

Organizacja pracy działu w dniach 02-05.04