Bieżące komunikaty i informacje Bieżące komunikaty i informacje

! ZMIANY OSÓB PROWADZĄCYCH EWIDENCJĘ SKŁADNIKÓW JEDNOSTKI, PROSIMY ZGŁASZAĆ DO DZIAŁU EWIDENCJI MAJĄTKU. 

 

MEBLE I SPRZĘT ZGŁOSZONY DO PRZEKAZANIA:

Jeżeli zgłoszony do przekazania sprzęt lub meble nie znajdą nowego nabywcy w okresie 3-4 tygodni od zamieszczenia ogłoszenia na stronie działu, uprasza się o zgłoszenie tego faktu adrministratorowi Panu Adrianowi Bajda poczta: adrian.bajda@uj.edu.pl, celem usunięcia ogłoszenia.
Następnym krokiem jest rozpoczęcie procedury formalnej likwidacji.