Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Inwentaryzacji Ciągłej

ul. Straszewskiego 27, pok. 217, 216, 31-113 Kraków

Dział Inwentaryzacji Ciągłej jest jednostką organizacyjną administracji właściwą do organizowania i realizowania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem oraz rozliczeniem inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Uczelni, materiałów, produktów gotowych oraz towarów.

Zakres działania Działu Inwentaryzacji Ciągłej obejmuje:

  • Opracowywanie czteroletnich i rocznych planów inwentaryzacji ciągłej;
  • Prowadzenie ewidencji realizacji rocznego planu inwentaryzacji ciągłych;
  • Prowadzenie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach UJ;
  • Przedstawienie Rektorskiej Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej UJ ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych wraz z wyjaśnieniami i wnioskami oraz prowadzenie korespondencji w celu wyjaśnienia różnic składników majątkowych.

Jednostki podległe:

Zespół ds. Likiwdacji Zbędnych Składników Majątkowych

  • Likwidacja zbędnych składników majątkowych;
  • Gospodarowanie zbędnymi składnikami majątkowymi.