Dział Inwentaryzacji Ciągłej

ul. Straszewskiego 27, pok. 217, 216, 31-113 Kraków

Dział Inwentaryzacji Ciągłej jest jednostką organizacyjną administracji właściwą do organizowania i realizowania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem oraz rozliczeniem inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Uczelni, druków ścisłego zarachowania, materiałów, produktów gotowych oraz produkcji niezakończonej.

Zakres działania Działu Inwentaryzacji Ciągłej obejmuje:

  • Opracowywanie czteroletnich planów inwentaryzacji ciągłej;
  • Prowadzenie ewidencji realizacji rocznego planu inwentaryzacji ciągłych;
  • Przygotowanie na prośbę ww. osób raportu z zaewidencjonowanych na stanie jednostki składników majątkowych;
  • Prowadzenie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach UJ;
  • Przedstawienie Rektorskiej Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej UJ ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych wraz
    z wyjaśnieniami i wnioskami oraz prowadzenie korespondencji w celu wyjaśnienia różnic składników majątkowych;

Jednostki podległe:

  1. Zespół ds. Likiwdacji Zbędnych Składników Majątkowych
  • Likwidacja zbędnych składników majątkowych oraz druków ścisłego zarachowania;
  • Gospodarowanie zbędnymi składnikami majątkowymi.