Komisje Inwentaryzacyjne

mgr Justyna Czajowska-Sumara– Samodzielny referent administracyjny

ul. Straszewskiego 27, pok. nr 216

tel. 12 663 32 84, kom. 510093067

e- mail:   j.czajowska@uj.edu.pl

 

 • Prowadzenie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych UJ;
 • Powiadomienie Kierowników osób materialnie odpowiedzialnych o konieczności rozliczenia przed zakończenie zatrudnienia  

mgr Tomasz Lis – Starszy specjalista

ul. Straszewskiego 27, pok. nr 216

tel. 12 663 32 83, kom. 519329269

e- mail:   tomasz.lis@uj.edu.pl

 

 • Prowadzenie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych UJ;
 • Prowadzenie rejestru osób zajmujących się ewidencją majątku
  w jednostkach

Paweł Majtyka – Samodzielny referent

ul. Straszewskiego 27, pok. nr 216

tel. 12 663 32 86, kom. 539862131

e- mail:    pawel.majtyka@uj.edu.pl

 

 • Prowadzenie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych UJ;
 • Prowadzenie rejestru i ewidencji korespondencji.

Maria Michalska – Specjalista

ul. Straszewskiego 27, pok. nr 216

tel. 12 663 32 84, kom. 519329218

e- mail:   maria.michalska@uj.edu.pl

 

 • Prowadzenie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych UJ;
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru osób odpowiedzialnych materialnie w jednostkach UJ.

mgr Karolina Kamińska – Specjalista

ul. Straszewskiego 27, pok. nr 216

tel. 12 663 32 84, kom. 795545710

e- mail:   karolina.poniewozik@uj.edu.pl

 

 • Prowadzenie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych UJ;

mgr Dorota Romek – Specjalista

ul. Straszewskiego 27, pok. nr 216

tel. 12 663 32 86, kom. 532547438

e- mail:   dorota.romek@uj.edu.pl

 

 • Prowadzenie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych UJ;

mgr Piotr Smok – Specjalista

ul. Straszewskiego 27, pok. nr 216

tel. 12 663 32 85, kom. 516282273

e- mail:   piotr.smok@uj.edu.pl

 

 • Prowadzenie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych UJ;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych majątku DIC
 • Powiadomienie Kierowników osób materialnie odpowiedzialnych o konieczności rozliczenia przed zakończenie zatrudnienia  

mgr Anna Wierzbicka – Główny specjalista

ul. Straszewskiego 27, pok. nr 216

tel. 12 663 32 83, kom. 519329271

e- mail:   anna.wierzbicka@uj.edu.pl

 

 • Prowadzenie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych UJ;
 • Prowadzenie rejestru osób odpowiedzialnych materialnie 
  w jednostkach UJ.