Kierownictwo Działu

Kierownik

mgr Anna Zaręba - Główny specjalista

ul. Straszewskiego 27, pok. nr 217

tel. 12 663 32 82, kom. 519329268

e- mail:  a.zareba@uj.edu.pl

 • Kierowanie i koordynacja pracy zespołów spisowych oraz Zespołu
  ds. Likwidacji Zbędnych Składników Majątkowych;
 • Opracowanie planów i harmonogramów inwentaryzacyjnych
  w jednostkach UJ;
 • Sporządzanie zestawień wykonania planu;
 • Prowadzenie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych UJ;
 • Administrowanie stroną internetową działu.

Zastępca Kierownika

lic. Paweł Balicki – Specjalista

ul. Straszewskiego 27, pok. nr 217

tel. 12 663 32 79, kom. 519353251

e- mail:   p.balicki@uj.edu.pl

 • Prowadzenie i rozliczanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych UJ;
 • Prowadzenie rejestru i ewidencji korespondencji;
 • Rozliczanie i przygotowanie dokumentacji dla potrzeb procesu wnioskowania przez Rektorską Główną Komisję Inwentaryzacyjną
  oraz protokolarne zamknięcia inwentaryzacji.
 • Zastępstwo w czasie nieobecności kierownika działu.