Zespół ds. Likwidacji Zbędnych Składników Majątkowych

Marek Trybulski – Starszy referent administracyjny

ul. Straszewskiego 27, pok. nr 228

tel. 12 663 32 81, kom. 519353253

e- mail:   marek.trybulski@uj.edu.pl

  • Likwidacja zbędnych składników majątkowych oraz druków ścisłego zarachowania;
  • Gospodarowanie zbędnymi składnikami majątkowymi.

lic. Adrian Bajda – Referent administracyjny

ul. Straszewskiego 27, pok. nr 228

tel. 12 663 32 81, kom. 519078310

e- mail:   adrian.bajda@uj.edu.pl

  • Likwidacja zbędnych składników majątkowych oraz druków ścisłego zarachowania;
  • Gospodarowanie zbędnymi składnikami majątkowymi.
  • Administrator strony internetowej działu w zakresie publikacji ogłoszeń dotyczących przekazania mebli i sprzętu pomiędzy jednostkami.